stoomturbine.nl
 

De parsonsturbine

naar 800 X 600

Start
De gelijkdruk en overdrukturbine
De deLavalturbine
De zoellyturbine
De curtisturbine
De parsonsturbine
De stal turbine of ljungstromturbine
Gecombineerde Turbinesystemen
De gasturbine

Stoomeigenschappen
Condensor
De Smering
Materiaal eigenschap
Onderdelen turbine
Stoom Tabellen

Foto's stork turbines
Platen
Technische tekeningen

links
Activiteiten

Ljungstrom turbine uit de Ingenieur 1915

Twee Werkspoor Stal Turbogeneratoren van 17000/22500 kW, uit het blad de Ingenieur


De Parsons turbine (Reactie of overdrukturbine)

De Engelse constructeur Parsons heeft in 1884 de eerste overdrukturbine geconstrueerd, die later naar hem in genoemd.
In Fig.2 in een schematische voorstelling van een Parsonsturbine.
Om tot een bruikbare omwentelingssnelheid te komen, wordt de totale enthalpieval gelijk over een aantal lei en loopschoepen kransen verdeeld.
Aan de binnenzijde van het huis zijn de kransen leischoepen bevestigd en de loopschoepen op de rotor zie plaat fig.2.
In de eerste krans leischoepen voert men stoom toe, die gedeeltelijk expandeert.
hierdoor krijgt de stoom een bepaalde snelheid en wordt hij in een bepaalde richting naar de eerste krans loopschoepen gevoerd.
Hierin expandeert de stoom opnieuw; ten gevolgen van verandering van snelheid en richting geeft hij arbeid af aan de rotor.
Vervolgens stroomt de stoom in de volgende krans leischoepen, waarin weer expansie plaatsvindt.
Dit gaat zo door tot de stoomdruk gelijk is geworden aan de afvoerdruk.
Er is dus een doorlopende expansie van de stoom, waarbij de druk regelmatig afneemt.

   
 
  naar boven
Tot welke afmetingen men met dit turbinetype is gekomen, wordt op afb.3 getoond.  
  naar boven
  naar boven
  naar boven