naar 1024 X 768

Een stoomturbine is een machine die met behulp van verzadigde oververhitte stoom, in beweging wordt gezet.

De stoom die wordt gevormd in de ketel, vervolgens daarna door een oververhitte stroomt en vervolgens door het hoofd stoomleiding naar de stoomturbine gaat.
In een stoomturbine laat men stoom in straalbuizen of leischoepen expanderen.
Door de expansie wordt de potentiŽle energie van de stoom omgezet in kinetische energie.
De snelstromende stoom laat men tussen loopschoepen stromen, die op de omtrek van een draaibaar loopwiel of schoepenwiel zijn bevestigd.
Het loopwiel zal om zijn as gaan draaien en daardoor mechanische arbeid verrichten.
Bij een turbine is het dus niet de druk maar de snelheid van stromende stoom die de arbeid levert.

foto een Stork machine het jaartal staat er op

Als grondleggers van de tegenwoordige stoomturbinebouw kan worden toegeschreven aan de Zweed De Laval en de Engelsman Ch. Parsons, die elk een geheel verschillende turbine type tot praktische toepassing brachten.
De Zweedse ingenieur De Laval heeft in het jaar 1883 de eerste praktisch bruikbare gelijkdrukturbine geconstrueerd, die naar hem de deLavalturbine wordt genoemd.
Daar na zijn er nog andere mensen geweest die veel aan verbeteringen hebben toegedragen aan de ontwikkeling van de stoomturbine, die wij nu kennen, en te vinden is in elektriciteit centrale en op schepen.

Op schepen, daar werd in het verleden de stoomturbine ook vaak in combinatie met stoommachines toegepast.
Eigenlijk was het andersom, een stoommachine bijvoorbeeld een triple expansiemachine die nog genoeg stoomdruk had, dat nog gebruikt kon worden om een turbine aan te drijven.
Dat gebeurden op verschillende manieren, een van die was dat als er twee schroeven door twee stoommachines waren aangedreven, er ook een derde schroef was die werd aangedreven door de stoomturbine om extra hoog rendement te krijgen uit het stoom, voordat het naar een condensor gaat.
Het is wel zo dat de turbine maar een kant kon op draaien, dus was het alleen maar voor overzee handig waar hij toch constant de zelfde richting uit gaat.
Om naar achter en voorruit te manoeuvreren waren de twee stoommachines genoeg, en werd de stoom omgeleid rechtstreeks naar de condensor en niet naar de turbine.
Dit principe en werking werd ook bij de Olympic en Titanic van de White Star Line toegepast.
Er waren ook andere methode om een stoomturbine te koppelen met de stoommachine, en te ontkoppelen.
Er zijn schepen gebouwd, die een stoomturbine op dezelfde as gekoppeld waren als de stoommachine.
Maar bij achteruit varen en manoeuvreren werd de stoom omgeleid en de turbine ontkoppeld.
Er waren wel meer methode of constructies.

 

later werd alleen de stoomturbine gebruikt, in combinatie met grote tandwielen voor de reductie naar een lager toerental.
Op een andere manier weer werden dynamo's aangedreven waarvan de spanning naar een motor ging om de schroef te laten draaien.

 

Veel theorieŽn en kennis van vroeger is bij de stoomturbine in grote lijnen nog hetzelfde als nu.
De ontwikkelingen gaan door en natuurlijk zijn er nieuwe vindingen gedaan op het gebied van de stoomturbine en de metaallegeringen worden beter.
Zo wordt er met behulp van computermodellen berekening gemaakt om een zo hoog mogelijke efficiency te bereiken op alle gebieden.
Ook wordt er met hogere temperaturen gewerkt meer dan 620 graden Celsius en in de toekomst alleen maar hoger.
De zelfde materialen die bij een gasturbine gebruikt wordt vind ook hier toepassingen.
Daar is veel over te vinden op internet, vooral in het Engels geschreven.
Handig is dat je het zoek woord zo veel mogelijk in het Engels schrijft voor de zoekmachine.

 

Nog even een opmerking, de foto's van vroegere machines van Stork en Werkspoor die vooral te vinden zijn onder de knop foto's en platen, en die ook besproken worden op de site, daarvan zijn er machines bij, die over de hele wereld nog steeds werken tot de dag van vandaag.

Deze worden gereviseerd en ook waar nodig verbeterd door Stork Turbo Services te Almere die gespecialiseerd zijn in stoomturbines van alle fabrikanten maar in het bijzonder die van Stork en Werkspoor.
En na zo een revisie kan de stoomturbine bij vakkundig gebruik weer heel veel jaren mee.

Een voorbeeld van een oudje die veel jaren heeft gedraaid en nu nog steeds werkt, is de Stork Stoomturbine bij de papierfabriek in Renkum van Parenco foto rechts, (3 foto's gemaakt door Richard van Essen.)

 

  foto's klik op de link voor grote foto's  foto1  foto2  foto3

 

De stoomturbines hebben bij goed en deskundig gebruik weinig onderhoud nodig.
Het kan voorkomen door een fout met het opstarten door bijvoorbeeld de aftap vergeten open te zetten, dat er net als bij zuiger stoommachines waterslag ontstaat daardoor is het mogelijk dat de rotors of de straalbuizen flink op hun donder krijgen en hele stuken worden weggeslagen omdat deze delen dan niet thermisch maar mechanisch belast worden.
Vaak is dat wel te repareren maar kost wel een nieuw loopwiel of andere delen van de turbine.
Dan wordt er beroep gedaan op een deskundig bedrijf, een daarvan die veel kwaliteit in huis heeft is Stork Turbo Service B.V in Almere. Link: http://www.stork.com/turboservice
Zij doen veel onderhoud over de gehele wereld in de volgende markten:

- Maritiem, vooral op tankers en bij ombouw van F(P)SO
- Utilities, in centrales en Warmte Kracht Centrales (WKC)
- Defensie, onderhoud gasturbines op mijnenjagers
- Petrochemie, op bijvoorbeeld raffinaderijen
- Proces, bij Afval Verbrand Installaties (AVI), suikerfabrieken en papierfabrieken.

Voor scholen of bedrijven wat betreft ingewikkelde vraagstukken over de techniek kan men daar terecht.
Er kan voor ondersteuning bij lessen over stoomturbines, afspraken worden gemaakt met de heer Richard van Essen.

E-mail richard.vanessen@stork.com

 

 

Bron: platen en beschrijving verdeelt over alle pagina's zijn uit verschillende boeken: het stoombedrijf door nanno A.Imelman. De Gids voor Machinisten N.C.H Verdam, E,F Scholl. De Stoomturbine van J.Moree1953. Het Scheep stoomwerktuig, door A.D.F.W.Lichtenbelt. Stoomturbines, doorL.A.de Bruijn L.Muilwijk. Stoom 11druk handleiding voor het stoombedrijf. Het stoombedrijf, handleiding bij de studie van het gehele stoomwezen voor machinisten en studerenden door Nanno A. Imelman.  Fotoarchief Stork: Historisch Centrum Overijssel Zwolle.

Stuur een Email klik op deze link

Op deze site zijn aansluitende links:
http://www.locomobiel.nl deze gaat over locomobielen
http://www.stoommotor.nl de snellopende stoommachine.
http://www.machinemuseum.nl algemene info over de stoommachine
http://www.machinemuseum.nl Stichting Machinemuseum-Zwolle motoren en fabrieksmachines en voorbeelden voor scholen.

 

naar http:www.stoomturbine.nl/link.html

o