Triple expansiemachine

De triple expansie machine bezitten een hoge, middel, en een lage drukcilinder zodat elke cilinder1/3 van de arbeid moet verrichten.

De stoom stroomt eerst in de hoge dan in de middel en daarna in de lage drukcilinder.

Neem men b.v. stoom van 12atm.

En die expandeert naar een druk van 8 en dan vervolgens naar de middel cilinder die een groter inhoud heeft en daar naar een druk van 4 expandeert en dan vervolgens naar een nog groter cilinder daar nog genoeg druk over heeft om arbeid te verrichten dan blijf daar over 0,2 atm. en als laatste naar een met koud water gekoelde condensor om daar over te gaan naar water of te wel volledig expandeert in water damp (condens) en dat laatste voor een grote onderdruk zorgt.

Deze machines worden zoowel staand als liggend uitgevoerd, wat geheel van doel afhangt, waarvoor ze gebruikt zullen worden.