Het verschil tussen een mechanische klepbeweging en een Oliedrukklep beweging

 

 

Met de oude, gedwongen klepbeweging krijgt men een weg van de inlaatklep ten opzichte van de zuigerweg als in het klephef diagram A op de plaat boven is weergegeven.
Bij de beweging met rolhefboom B krijgt men, ten einde geringe klepopening bij kleine vulling te vermijden, bij grote vullingen een zeer grote heffing, waarvan sterke spanningen van de regulateurveer het gevolg zijn.
Dit bezwaar wordt beperkt door de schommelnok, zie op plaat boven C voor de Lentz klepbeweging doet zien.
De verkorting van de klepheffing heeft een nog grotere vermindering van de versnelling tengevolge, waardoor het mogelijk is het aantal omwentelingen van de horizontale Lentz kleppenmachines tot 275 per min. op te voeren.
Bij de voorgenoemde gedwongen bewegingen heeft steeds een smoring van de stoom gedurende de stoomtoelaat plaats, in het indicateurdiagram tot uiting komende in een dalende toelaatlijn.

Bij de vrijvalbeweging wordt deze smoring aanmerkelijk minder; de toelaatlijn nadert meer de horizontale, zie de indicateur diagrammen afbeelding rechts die afgeleid is van de praktijk.
De vulling vermindert er door in dit geval met 13%.
Met de oliedrukklepbeweging, waarvan het klephefdiagram D afbeelding boven van het Meier Matternsyateem een zeer snelle heffing en sluiting voor prachtich alle vullingen toont, worden nog gunstiger resultaten bereikt en de toelaatlijn is nagenoeg horizontaal.

De bewegende delen van het kleppenmechanisme, de zijassen, stoelen, enz. vervallen bij de oliedrukklepbeweging.

Wij hadden hier boven over het indicateurdiagrammen, om een inzicht te krijgen hoe dit instrument werkt staat het hier onder uitgelegd

De indicateur en het nemen van diagrammen

Reeds James Watt heeft een toestelletje bedacht en vervaardigd, met behulp waarvan hij een diagram verkreeg van het drukverloop in een stoomcilinder.
Een dergelijke instrument noemt men een indicateur.
De indicateur van Watt was nog primitief van uitvoering, maar later heeft men talrijke verbeteringen aangebracht, waardoor het toestel een inrichting heeft verkregen, waarvan het principe in plaatje rechts hieronder is voorgesteld.
Het instrument bestaat uit een cilindertje A, waarin het pasgeslepen zuigertje B gemakkelijk en zonder lekken op en neer kan bewegen.
Aan het zuigerstangetje zit scharnierend een ander stangenstelsel C, verbonden, dat aan zijn uiteinde een schrijfstift D draagt.
De ruimte onder het zuigertje staat door een driewegkraan E en een pijp F in verbinding met de ruimte onder of boven de zuiger van een stoomcilinder, waarvan men een diagram wenst te doen optekenen.

Tussen het zuigertje en het cilinderdekseltje is een stalen spiraalveer G geplaatst.
Opent men kraan E, dan staat onder het zuigertje voortdurend dezelfde druk als in de grote cilinder.
Wordt hierin de stoomspanning hoger, dan zal het zuigertje B zich omhoog bewegen en veer G wordt ingedrukt.
Daalt daarna de stoomdruk in de cilinder weer, dan kan de veer zich ontspannen en het zuigertje zakt.
De schrijfstift D maak alle bewegingen van het zuigertje in verticale richting rechtstreeks mede en dus zal D alle drukveranderingen in de grote cilinder nauwkeurig volgen.
Aan het kruishoofd van de machine is een stangetje H scharnierend bevestigd, dat met zijn ondereinde aan een lange hefboom J is verbonden, die kan bewegen om een vast draaipunt k op een van de cilinderkolommen.
Gaat dus de stoomzuiger op en neer, dan wordt deze beweging verkleind overgebracht op het rechter uiteinde van hefboom J.
Op de indicateur bevindt zich verder nog een cilindrische trommel L.

Deze kan draaien om een verticale as tegen de werking in van een inwendige vlakke spiraalveer, die hem steeds in zijn nulstand tegen een stuitnok tracht terug te trekken.
De trommel heeft aan zijn onderzijde een snaarschijf, waar omheen een koord M is geslagen, dat verder over een schijfje N naar beneden gaat en daar met een haakje aan het rechter uiteinde van hefboom J wordt vastgemaakt.
Beweegt dus de stoomzuiger van de machine op en neer, dan volbrengt de indicateur-trommel geheel overeenkomt met die van de zuiger.
Men spant nu op de trommel L een blad in loodsuiker (loodacetaat is giftig) gedrenkt papier, waarop met een koperen pen kan worden geschreven.
Het stangenstelsel C van de indicateur kan in zijn geheel met een knopje P in horizontale zin om het boveneinde van het cilindertje worden gedraaid, zodat men de schijf stift D al of niet op het buitenoppervlak van trommel L door het kruishoofd van de machine bewegen, dan zal men door licht aandrukken van de schrijfstift op het papier een horizontale lijn verkrijgen.
De afstanden op deze lijn komen in zekere verhouding precies overeen met de afstanden, die de stoomzuiger in de grote cilinder uit zijn uiterste stand heeft afgelegd. De schijfstift geeft bijgevolg op het indicateurpapier in verticale richting de drukveranderingen in de stoomcilinder aan en in horizontale richting de verplaatsingen van de stoomzuiger.